Knihy

Nakladatelství IDEA SERVIS

působí na knižním trhu od roku 1990 a je vlastněno třemi fyzickými osobami. Zabývá se vydáváním učebnic a odborných publikací pro střední, vyšší a vysoké školy a odbornou veřejnost. Postupně si vybudovalo pozici nakladatelství profilovaného na problematiku cestovního ruchu, kterou stále aktualizuje a rozšiřuje. Dalšími okruhy ediční činnosti nakladatelství jsou výtvarné umění a památková péče, které jsou s cestovním ruchem velmi úzce svázány. Při své činnosti a výběru kmenových autorů dbá nakladatelství na zastoupení fundovaných odborných
a vědeckých pracovníků a na recenzování učebnic a odborných publikací.

KontaktUčebnice objednávejte objednávkovým formulářem,

e-mailem nebo telefonicky na adresách:
jitka.miskova@iol.cz, tel. 603 507 994
kruisova.hana@seznam.cz, tel. 739 235 834